50 agns di sacerdozi

_38.JPG

Chest an, il plevan di Midiusse al è cincuante agns che al dis messe.
Cussì il paîs al à urût fai une fieste, cuasi a sorprese. Lui nol voleve ma…il paîs al à insistît e cussì a je stade inmaneade une biele zornade al ricuart di dut ce che lui al à fat par Midiusse. Siguramentri nô dal paîs o vin fat pôc in confront di dut ce che lui al à fat per nô, ma o crôt che al vedi vût gust istes.
Cussì ancjemò…grazie don Carlo e compliments pai tiei 50 agns di sacerdozi.
Il paîs di Midiusse.

_1.JPG
_2.JPG
_3.JPG
_4.JPG
_5.JPG
_6.JPG
_7.JPG
_8.JPG
_9.JPG
_10.JPG
_11.JPG
_12.JPG
_13.JPG
_14.JPG
_15.JPG
_16.JPG
_17.JPG
_18.JPG
_19.JPG
_20.JPG
_21.JPG
_22.JPG
_23.JPG
_24.JPG
_25.JPG
_26.JPG
_27.JPG
_28.JPG
_29.JPG
_30.JPG
_31.JPG
_32.JPG
_33.JPG
_34.JPG
_35.JPG
_36.JPG
_37.JPG
_38.JPG
_39.JPG
_40.JPG
_41.JPG
_42.JPG
_43.JPG
_44.JPG
_45.JPG
_46.JPG